Parkeren voor Terschelling en Vlieland | Harlingen Welkom aan Zee (2024)

 • Op naar de eilanden

  Parkeer je auto eenvoudig op één van de langparkeerterreinen

  Reserveer direct

  Parkeren voor Terschelling en Vlieland | Harlingen Welkom aan Zee (1)

Harlingenis de perfecte uitvalsbasis voor een (dag)bezoek aan de waddeneilanden Terschelling en Vlieland.Hier vind je alle parkeerinformatie, zodat jij straks zorgeloos de overtocht kan maken naar één van de twee waddeneilanden. Onze langparkeerterreinen zijn daarnaast ook geschikt voor een bezoek aan Harlingen. De langparkeerterreinen liggen op loopafstand van de historische binnenstad enhavens. Wanneer je je parkeerplek online reserveert en betaalt, gaan de slagbomen automatisch open wanneer je aan komt rijden.

Naar Terschelling en Vlieland

Ga je binnenkort naar Terschelling of Vlieland? Dan parkeer je jouw auto het best bij de langparkeerterreinen aan de Harlingerstraatweg. Deze parkeeraccommodaties zijn dagelijksgeopend van 07.00tot 20.30. Mocht er na sluitingstijd een extra boot van Rederij Doeksen aankomen, dan zijn we geopend tot een half uur na aankomst van de laatste veerboot. Het tarief voor een vooraf gereserveerde parkeerplek bedraagt €7,50 per kalenderdag, terwijl het tarief voor niet-gereserveerde parkeerplaatsen €8,50 per kalenderdag is.Vanaf deze parkeerterreinen kun je bovendien gratisgebruik maken van de pendelbus. De pendelbus rijdt tussen de langparkeerterreinen en de Waddenpromenade. Vanaf hier vertrekken de veerboten van Rederij Doeksen. De Waddenpromenade ligt op slechts enkele minuten lopen van dehistorische binnenstad van Harlingen.

Wanneer je vooraf (digitaal) een parkeerplek reserveert en betaalt, gaan de slagbomen automatisch voor je open wanneer je aan komt rijden. Zo laat je de parkeerstress thuis.

Let op: contant betalen isniet mogelijk, en reserveren kan alleen voor motorvoertuigen met een maximale lengte van 5 meter. Indien je wilt komen parkeren met een aanhanger of camper, meld je dan vooraf bij onze parkeerbeheerder. Wij verwelkomen je namelijk graag.

Parkeren voor Terschelling en Vlieland | Harlingen Welkom aan Zee (4)

Tips in de omgeving

 • Ontdek Harlingen

  Ontdek Harlingen Parkeren voor Terschelling en Vlieland | Harlingen Welkom aan Zee (5)
 • Bekijk de Broken Jug

  Bekijk de Broken Jug Parkeren voor Terschelling en Vlieland | Harlingen Welkom aan Zee (6)

Als je binnenkort naar Terschelling of Vlieland reist, dan kun je het beste jouw auto parkeren op delangparkeerterreinen P1/P2/P3(ook wel 'Tsjerk Hides')aan de Harlingerstraatweg. Vaar je straks mee met de Bruine Vloot? Dan kun je het besteparkeren aan de Westerzeedijk. Indien je naar Harlingen reist voor een bezoek aan onze havenstad, dan kun je het best parkeren in deparkeergarage Waddenpromenadeof op één van onzekort parkeren locaties.

Voor het eilandparkeren wordt vooraf reserveren aangeraden. Reserveer online zodat jij verzekerd bent van een plekje voor jouw auto. Zo rijd je straks zorgeloos op kenteken binnen bij één van onze accommodaties. Heb je niet gereserveerd of kun je niet reserveren? Maak je vooral geen zorgen, er is altijd voldoende parkeergelegenheid. Blijf je langer op de eilanden of in Harlingen? Dan betaal je het verschil bij het uitrijden gewoon bij.Reserveer hier online jouw parkeerplek. Je kunt ookreserveren voor de Bruine Vloot. Let op: vooraf reserveren voor het parkeren in de parkeergarage Waddenpromenade is niet mogelijk.

Je kunt jouw reservering kosteloos annuleren tot 2 dagen voor de aanvangsdatum. Hierna, tot aan de ingangsdatum, kost annuleren €2,50. Na de ingangsdatum van jouw reservering is annuleren niet meer mogelijk. Kijk, om te annuleren, in de bevestigingsmail van jouw reservering. Kun je deze niet vinden?Neem dan hier contact met ons op.

Als je naar Harlingen reist voor een bezoek aan Terschelling of Vlieland, dan word je door middel van ANWB-borden de weg naar onze parkeeraccommodaties verwezen. Vanaf deze accommodaties rijdt een pendelbus, die je naar de Waddenpromenade brengt waar de veerboten van Rederij Doeksen vertrekken. Wij adviseren je om ruim op tijd te vertrekken, en tenminste een uur voor vertrek naar de eilanden, aanwezig te zijn in Harlingen. Zo laat jij de parkeerstress thuis, en heb je een ontspannen start van jouw vakantie. Meer over het reizen naar Harlingen kun je vinden op de pagina over de paginaroute naar de locaties.

Deparkeeraccommodaties lang parkeren P1/P2/P3enparkeergarage Waddenpromenadeenparkeren Bruine Vlootaan de Westerzeedijk zijn dagelijksgeopend van 07.00 tot 20.30. In- en uitrijden kan enkel tussen deze tijden. Op vrijdagen is het parkeerterrein voor de Bruine Vloot tot 22:00 's avonds geopend (april t/m september). Mochten er wijzigingen optreden in het vaarschema van Rederij Doeksen, dan passen wij de openingstijden van de parkeeraccommodaties P1/P2/P3 hier op aan.

De dienstregeling van onze gratis pendelbus is afgestemd op het vaarschema van Rederij Doeksen. Wij zorgen ervoor dat je op tijd naar de Waddenpromenade wordt gebracht. Hier kun je op de veerboot van Rederij Doeksen stappen.De pendelbus maakt gebruik van HVO100-brandstof. Deze dieselvariant is samengesteld uit plantaardige oliën, afval, restoliën en vetten. Dit vermindert de broeikasgasuitstoot (CO2e) van de brandstof tot wel 90% in vergelijking met gewone fossiele diesel.

Woon of werk je op Terschelling of Vlieland? Dan is een parkeerabonnement van €75 per maand mogelijk voordelig voor jou. Informeer naar de mogelijkheden door contact op te nemen viahet contactformulier op deabonnementen pagina.

Ja, dat kan. In de parkeergarage Waddenpromenade zijn 2 laadpunten. Op het langparkeerterrein P2 zijn momenteel 52 laadpunten beschikbaar.

Ja, er zijn acht mindervaliden parkeerplaatsen op P1 en twee mindervaliden parkeerplaatsen op P2.

Je kunt het beste jouw fiets parkeren in deparkeergarage Waddenpromenade. Hier is een overdekte fietsenstalling welkeoverdag geopend en vrij toegankelijk is.

Voor het parkeren van bussen en touringscars geldt een tarief van €25,50 per kalenderdag. Motoren worden in rekening gebracht tegen een tarief van €4,25 per kalenderdag. Het parkeren van auto's met aanhanger, waarvan de lengte 5,50 meter of meer bedraagt, kost €17,00 per kalenderdag.

Parkeren voor Terschelling en Vlieland | Harlingen Welkom aan Zee (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Reed Wilderman

Last Updated:

Views: 5289

Rating: 4.1 / 5 (72 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Reed Wilderman

Birthday: 1992-06-14

Address: 998 Estell Village, Lake Oscarberg, SD 48713-6877

Phone: +21813267449721

Job: Technology Engineer

Hobby: Swimming, Do it yourself, Beekeeping, Lapidary, Cosplaying, Hiking, Graffiti

Introduction: My name is Reed Wilderman, I am a faithful, bright, lucky, adventurous, lively, rich, vast person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.